Oferta

Nasza firma profesjonalnie zajmuje się instalacją systemów grzewczych i sanitarnych:

 - Klimatyzacji

Klimatyzacja – proces wymiany powietrza w pomieszczeniu, mający na celu utrzymywanie zadanych warunków klimatycznych, czyli odpowiedniego zakresu temperatur i wilgotności powietrza, zapewniających dogodne warunki do pracy i funkcjonowania człowieka (warunki komfortu) lub optymalne warunki dla określonego procesu przemysłowego (np. w przemyśle elektronicznym).
  - Kolektorów słonecznych

Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. Energia słoneczna docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz (glikol, woda) lub gaz (np. powietrze).
- Kominków z płaczem wodnym

Kominek z płaszczem wodnym może bez problemu zastąpić kocioł co (czyli centralnego ogrzewania). Takie rozwiązanie jest również korzystniejsze w porównaniu z ogrzewaniem domu za pomocą gazu. Jeśli podliczysz koszty, może się okazać, że wydatki na ogrzewanie są nawet o połowę tańsze.
- Kotłów CO

Kocioł centralnego ogrzewania – urządzenie do spalania paliw stałych (węgla, drewna, koksu, itp.), gazowych (gaz ziemny, płynny), olejowych (olej opałowy) w celu podgrzania nośnika ciepła (najczęściej jest to woda) cyrkulującego w obiegu centralnego ogrzewania. Nowoczesne kotły c.o. posiadają automatyczny podajnik paliwa i wentylator wdmuchujący powietrze do paleniska. Wystarczy ustawić temperaturę wody na sterowniku mikroprocesorowym, a sterownik zajmie się utrzymaniem wybranej temperatury wody. Takie sterowniki mają też zabezpieczenie przed zagotowaniem się wody w instalacji.
 - Oczyszczalni ścieków przydomowych

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – to zespół urządzeń służących do neutralizacji ścieków wytwarzanych w domu lub małym zgrupowaniu domów.Warunkiem prawidłowej eksploatacji przydomowej oczyszczalni jest jej umiejętna obsługa, polegająca na następujących czynnościach: okresowa kontrola składu odpływu, ewentualnie indeksu osadu czynnego, odpowiednia regulacja natlenienia i uzupełnianie kultur mikroorganizmów, usuwania osadu i kożucha z osadnika raz w roku lub po wypełnieniu osadnika osadem do połowy.
- Odkurzaczy centralnych

System centralnego odkurzania składa się z instalacji rur PCV zakończonej gniazdami ssącymi, centralnej jednostki ssącej oraz elastycznego węża ssącego i akcesoriów. Jednostka centralna - czyli właściwy odkurzacz - umieszczona jest w pomieszczeniu gospodarczym, piwnicy, garażu, itp.
 - Odwiertów w betonie

Otwory są wykonywane wiertłem koronowym w betonie zbrojonym, cegle i innych materiałach wykorzystywanych w budownictwie. Powyższe prace przeprowadzamy metodą bezudarową i bezpyłową. Posiadany przez nas profesjonalny sprzęt, umożliwia wiercenie otworów o średnicy do Ø400mm. Zapraszamy do korzystania z usługi wiercenia diamentowego.
- Ogrzewania podłogowego

Ogrzewanie podłogowe składa się z mat grzewczych lub przewodów grzewczych, termostatów oraz akcesoriów montażowych. Technologicznie to system spiral, rozkładanych na betonowej wylewce, potem zakrytych zaprawą, na której układana jest podłoga. Dlatego o takim typie ogrzewania można pomyśleć, kiedy budynek jest w stanie surowym. W przeciwnym wypadku trzeba będzie zrywać podłogi. Do ogrzewania może służyć ciepła woda lub prąd elektryczny. Za pomocą termostatu ustawia się żądaną temperaturę.
  - Ogrzewania ściennego

Grzejnik (potocznie nazywany kaloryferem z fr. calorifère) , czyli wymiennik cieplny typu woda-powietrze lub para-powietrze; element układu centralnego ogrzewania. Powszechnie stosowany w najróżniejszych pomieszczeniach.Obecnie najczęściej stosowane są grzejniki płytowe zbudowane ze zgrzewanych płyt stalowych. W nowych instalacjach centralnego ogrzewania praktycznie nie są już stosowane grzejniki żebrowe, mimo że w niektórych rozwiązaniach modułowość konstrukcji pozwala na dodanie większej ilości żeber, a dzięki temu prostą zmianę mocy grzejnika. Przez grzejnik przepływa gorąca woda lub para, która zazwyczaj nie pochodzi bezpośrednio z elektrociepłowni. Woda zasilająca centralne ogrzewanie ogrzewana jest w wymienniku ciepła przez wodę z sieci ciepłowniczej, lub w kotle, a następnie płynie do odbiorników ciepła jakimi są grzejniki.
 - Pomp ciepła

Pompa ciepła jest maszyną cieplną wymuszającą przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej (w pompach ciepła sprężarkowych) lub energii cieplnej (w pompach absorpcyjnych).
 - Rekuperacji

Rekuperacja (rekuperacja ciepła) (łac. recuperatio) - w przemyśle (np. metalurgicznym) odzyskiwanie energii termicznej gazów odlotowych (odpadkowych) i spalin, w celu dalszego jej wykorzystania. Proces ten prowadzony jest w różnego typu urządzeniach (czasami zwykłych wymiennikach ciepła) zwanych rekuperatorami (lub nagrzewnicami).W przypadku pieca martenowskiego rekuperator ma postać komory z odpowiednio ukształtowanymi kanałami, gdzie gorące spaliny oddają ciepło gazowi opałowemu. W klasycznej konstrukcji spaliny z pieca oraz powietrze wlotowe przepływało przez kanały. Spaliny nagrzewały ścianki kanału. Po pewnym czasie przełączano bieg spalin i powietrza wlotowego, kanałami którymi dotychczas płynęły spaliny po przełączeniu płynie powietrze, a spaliny płynąc przez drugi kanał nagrzewają jego ścianki. Po nagrzaniu ścianek tam gdzie płyną spaliny znowu przełączano obieg spalin i powietrza. Dzięki temu możliwe było osiągnięcie wyższej temperatury w komorze roboczej.
- Uzdatniania wody

Uzdatnianie wody – proces polegający na doprowadzeniu zanieczyszczonej wody do stanu czystości wymaganego dla danego zastosowania.
- Wentylacji

Wentylacja to proces usuwania z pomieszczeń zanieczyszczonego powietrza i dostarczania w jego miejsce powietrza świeżego. Wentylacja jest konieczna, ponieważ powietrze we wszystkich pomieszczeniach stale ulega zanieczyszczeniu. Sprawny system wentylacyjny zapewnia użytkownikom dobrą jakość powietrza, chroni budynek przed zawilgoceniem oraz umożliwia bezpieczne użytkowanie urządzeń spalających gaz i kominków


GOŚCIE ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

GWARANCJA

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r weszły w życie nowe przepisy RODO, dotyczące informowania użytkowników o przetwarzaniu danych osobowych przez strony internetowe. Informujemy także, że ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, które zapisywane są w Państwa przeglądarce internetowej. Więcej informacji zawiera się w zakładce Polityka prywatności