Kotły gazowe - wymagania pomieszczeń

W jakim pomieszczeniu można zamontować gazowe urządzenie grzewcze? Otóż, wszędzie tam, gdzie zostały spełnione wszystkie warunki określone w przepisach prawnych oraz zaleceniach producenta. Najogólniej pisząc urządzenia gazowe mogą być instalowane w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalania. Warunki te określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z dnia 15 czerwca 2002r), w Polskich Normach i przepisach odrębnych oraz instrukcji montażu dołączonej do konkretnego modelu z wymaganiami i zaleceniami producenta.
Poniżej przedstawione zostały wybrane podstawowe wymagania, jakie należy spełnić przy montażu gazowych urządzeń grzewczych. Dotyczą one urządzeń o mocy nie przekraczającej 30kW.
Urządzenia (kotły i podgrzewacze wody) z otwartą komorą spalania nie mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych. Ich montaż odbywa się zazwyczaj w kuchni lub wnęce kuchennej, łazience, pomieszczeniu technicznym itp. W pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, mogą być instalowane urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych. Kotły gazowe mogą być montowane w pomieszczeniach, które nie są przeznaczone na stały pobyt ludzi, czyli w takich, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa nie dłużej niż 4 godziny.
Wysokość pomieszczenia powinna mieć wysokość co najmniej 2,2m. Wyjątek stanowią tu budynki jednorodzinne, mieszkalne w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej, wzniesionych przed dniem 15 grudnia 2002 r. gdzie dopuszcza się instalowanie gazowych kotłów grzewczych w pomieszczeniach technicznych o wysokości, co najmniej 1,9m. Kubatura pomieszczenia, w którym zamontowane jest urządzenie gazowe z otwartą komorą spalania nie może być mniejsza niż 8m3, i nie mniejsza niż 6,5m3 dla urządzeń z zamkniętą komorą spalania.
W pomieszczeniu, w którym zamontowane jest urządzenie gazowe należy zadbać o odpowiednią wentylację. Należy pamiętać o tym, że wentylacja jest zapewniona tylko wtedy, gdy jest nawiew i wywiew powietrza. Pomieszczenie z urządzeniem gazowym musi posiadać kratkę wywiewną o przekroju 200cm2 umieszczoną pod sufitem i niezamykany otwór nawiewny bezpośrednio z zewnątrz, również o powierzchni 200cm2. Gdy pomieszczenie jest wewnątrz budynku i nie ma ściany zewnętrznej, dopuszcza się wykonanie jednego otworu nawiewnego bezpośrednio z zewnątrz w sąsiednim pomieszczeniu i drugiego otworu między tymi pomieszczeniami (obydwa po 200cm2). Często wykonuje się również niezamykane otwory w drzwiach (sumaryczny przekrój otworów powinien mieć 200cm2). Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnię przekroju co najmniej 0,016m2 oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1m Należy pamiętać o tym, iż nie wolno stosować indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których znajdują się wloty do przewodów spalinowych. Nie wolno również stosować mechanicznej wentylacji w pomieszczeniu z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin (otwarta komora spalania), lecz można zastosować mechaniczną wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową.

Produktem ubocznym urządzeń gazowych wynikającym ze spalania gazu są spaliny, które w większości składają się z dwutlenku węgla i pary wodnej oraz niewielkiej ilości tlenku węgla i związków siarki. Oczywiste jest, że muszą one być odprowadzone na zewnątrz. Za ich odprowadzenie z urządzeń gazowych z otwartą komorą spalania odpowiada sprawnie funkcjonujący komin w połączeniu ze sprawnie działającą wentylacją. Komin będzie funkcjonował poprawnie wtedy, kiedy do spalania będzie doprowadzona odpowiednia ilość powietrza. Należy mieć na uwadze, że rzeczywiste zapotrzebowanie powietrza do spalenia 1m3 gazu ziemnego GZ50 wynosi ok. 14m3. Urządzenie o mocy 20 kW spala 2,5m3 gazu na godzinę. Wynika z tego, że należy dostarczyć do spalania strumień 35m3 świeżego powietrza na godzinę pracy urządzenia. Bardzo ważne jest, aby nie zakrywać nawiewnych kratek wentylacyjnych doprowadzających powietrze do spalania.GOŚCIE ONLINE

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

GWARANCJA

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r weszły w życie nowe przepisy RODO, dotyczące informowania użytkowników o przetwarzaniu danych osobowych przez strony internetowe. Informujemy także, że ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, które zapisywane są w Państwa przeglądarce internetowej. Więcej informacji zawiera się w zakładce Polityka prywatności